skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Schoolgids

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel A. In dit deel van de schoolgids geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de school-vakanties.

In deel B van onze schoolgids geven wij achtergrondinformatie over onze school. Daarbij kunt udenken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij opbrengstgericht werken.

In deel C vertellen wij over de kwaliteitsontwikkeling en de opbrengsten van onze school. Hierin leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen ‘eruit halen wat erin zit’. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

Voor Erve Olde Meule is dit jaar een aparte schoolgids deel C gemaakt waarin de resultaten van de in maart 2018 afgenomen audit en de daaruit voortkomende (aanvullende) beleidsdoelstellingen zijn opgenomen.

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2018-2019. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!

Back To Top
Zoeken