skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Schoolgids

In onze schoolgids geven wij u  informatie over onze school. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de school-vakanties. Daarnaast geven wij achtergrondinformatie over onze school. Daarbij kunt u denken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij opbrengstgericht werken. Tenslotte leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling.

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2021-2022. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!

Back To Top
Zoeken