skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

De Kapstok Leerwerktrajecten

De Kapstok verzorgt de leerroute Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar voor jongeren met psychiatrische- of gedragsproblemen. De Kapstok biedt erkende beroepsopleidingen, eigen ontwikkelde opleidingstrajecten en de mogelijkheid om arbeidservaring op te doen. Daarnaast worden technische, sociale en maatschappelijke vaardigheden aangeleerd. De Kapstok leidt jongeren toe naar de reguliere (of gesubsidieerde) arbeidsmarkt en/of naar vervolgonderwijs.

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten Vervolgonderwijs, Arbeidsmarkt en Dagbesteding. De Kapstok kent het uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Desalniettemin stromen leerlingen ook weleens uit naar een (BBL)-opleiding van het ROC of arbeidsmatige dagbesteding. De resultaten van de uitstroomcijfers worden ieder jaar in de schoolgids vermeld en is toegankelijk voor deelnemers, ouders, hulpverleners, gemeenten, UWV en andere ketenpartners.

Back To Top
Zoeken