skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdragen kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017/2018 is vastgesteld op € 35,-.

Back To Top
Zoeken