skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad

Het doel van medezeggenschap in onze scholen is om ouders en personeel de mogelijkheid te bieden om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de personeelsleden aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen binnen onze scholen.

De MR van De Kapstok bestaat uit de volgende ouders: Janine Nijhuis, Bianca Brouwer, Dina Bouwhuis en Esther Groothuis. De personeelsleden in onze MR zijn: Jos Bulthuis, Frans Loohuis, Rob Kroeze, Pim van den Bos en Wesley Westenberg. De MR vergadert zes keer per jaar.

Heeft u interesse om mee te denken over de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht en over het beleid dat we voeren op onze scholen? Meldt u zich dan bij Sandy de Munck Mortier of Jos Bulthuis. We zijn altijd op zoek naar ouders die mee willen denken!

Het regelement van de MR vindt u in de pagina documenten

Back To Top
Zoeken