Erve Olde Meule

Bij Erve Olde Meule zijn deelnemers gedurende vijf dagen per week bezig met onderhoud van het erf en het verzorgen van dieren. De leerwerkboerderij is er voor kinderen en jongeren die affiniteit hebben met het buitenleven en/of baat hebben bij de kleinschaligheid van de ‘boerenhuiskamer sfeer’.
De boerderij biedt plek aan drie doelgroepen:
De groep kinderen en jongeren vanaf 14 jaar die veel problemen hebben in de onderwijssituatie (theorie en/of praktijk). Het zijn de deelnemers die ondanks intensieve begeleiding in lessituaties te veel aandacht blijven vragen. Zij hebben vaak een zeer intensieve hulpvraag. De groep jongeren die de het praktijkcertificaat assistent dierverzorger wil behalen of een IVIO diploma wil behalen voor de vakken Nederlands, Engels en/of rekenen/wiskunde. Jongeren die aangewezen zijn op arbeidsmatige dagbesteding.
Het leerwerktraject is vooral gericht op deelnemers met een ASS en/of andere psychiatrische stoornissen. De activiteiten die op het programma staan worden voor iedere jongere individueel bepaald.
Er is veel aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de deelnemers. Aan het leren samenwerken wordt veel aandacht besteed. Het leerwerktraject begeleidt de jongere naar een geschikt toekomstperspectief. De meest voorkomende mogelijkheden zijn; terugkeer naar het onderwijs, een dagactiviteitencentrum (DAC), een Sociale Werkvoorziening, een zorgboerderij en een zeer beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt.