skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Documenten

Kapstokgids

Kapstokgids

In onze  Schoolgids geven we informatie over de school. Praktische informatie, achtergrondinformatie en opbrengsten van de school worden behandeld.

Schoolplan

Schoolplan

In het schoolplan is het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Formulieren

Hier vindt u verschillende formulieren.

Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid geeft aan welke regels de Kapstok hanteert rondom het verzuim van leerlingen.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Reglement MR

Het reglement van de MR beschrijft welke regels de MR van de Kapstok hanteert.

Professioneel Statuut

In het professioneel statuut staat op welke wijze  door het team van de Kapstok gewerkt wordt aan versterking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Plaatsingsbeleid Erve Olde Meule

Het plaatsingsbeleid van Erve Olde Meule wordt beschreven in dit document.

 

Plaatsingsbeleid AGL

Het plaatsingsbeleid van van de Kapstok AGL (Locaties Krabbenbosweg, Hassinkweg en Tuindorp) wordt beschreven in dit document.

 

Back To Top
Zoeken