skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Documenten

Kapstokgids

Kapstokgids

Onze Schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school. Deel B geeft achtergrond-informatie over toelating, doelstellingen en meer. In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school.

Schoolplan

Schoolplan

In het schoolplan is het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Formulieren

Hier vindt u verschillende formulieren.

Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid geeft aan welke regels de Kapstok hanteert rondom het verzuim van leerlingen.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Regelement MR

Het regelement van de MR beschrijft welke regels de MR van de kapstok hanteert.

Back To Top
Zoeken