skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Hassinkweg

Opstap Jongen
Opstap Stagebegeleiding
hassink-logo

De Kapstok Hassinkweg is een breed opgezet leerwerktraject dat bedoeld is voor leerlingen met zeer diverse problematiek. Deelnemers bij de Hassinkweg krijgen de mogelijkheid om zich op een uitgebreid scala aan beroepsrichtingen te oriënteren, waarna een keuze gemaakt wordt voor een opleiding. Het doel van het leerwerktraject is om leerlingen de sociale en praktische vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt. Iedere deelnemer krijgt hierbij een individueel traject aangeboden, dat passend is bij zijn of haar mogelijkheden.

Oriëntatie

Deelnemers die binnenkomen bij de Kapstok hebben vaak nog geen vastomlijnd idee over de te kiezen beroepsrichting. Daarom willen we de deelnemers de mogelijkheid bieden om zich zo breed mogelijk te oriënteren op het beroep van hun keuze. In onze goed uitgeruste werkplaatsen kunnen de deelnemers in de praktijk meemaken welke werkzaamheden er in hun latere beroep van ze verwacht worden. Dit gebeurt onder meer door ze te laten werken aan opdrachten voor echte klanten.

Arbeidstraining

Een deel van het programma bestaat uit het aanleren van werknemersvaardigheden. Het leren van sociale vaardigheden, het verkrijgen van arbeidsritme en het opdoen van succeservaringen zijn belangrijke pijlers van onze opleiding. Ook wordt er samen gesport voor de ontspanning en de bevordering van de samenwerking tussen de deelnemers. Restaurant ’t Tuindorp wordt ingezet als praktijkruimte voor de horecaopleidingen.

Opleiding en Stage

De Hassinkweg biedt opleidingsmogelijkheden op het gebied van hout, metaal, groen, bestrating, auto- en fietstechniek, keuken, logistiek en emballage. Ook is het soms mogelijk om een opleiding op een ander leerwerktraject te volgen. De opleidingen bestaan uit branchegerichte-opleidingen of MBO entreeopleidingen. Ook kunnen certificaten behaald worden voor heftruck, VCA (Veiligheidscertificaat) en IVIO (Nederlands/Engels/Rekenen op verschillende niveau’s). Wij werken nauw samen met het bedrijfsleven, gemeente en UWV, branche-organisaties en onderwijs, zodat zoveel mogelijk deelnemers kunnen slagen op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

Contact

De Kapstok Hassinkweg,
Hassinkweg 3
7556 BV Hengelo
Tel: (074) 24 70 590
dekapstok@attendiz.nl

Nieuws & Foto's van de Hassinkweg

Back To Top
Zoeken