skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

De Kapstok

De Kapstok is één van de scholen van Attendiz. Attendiz verzorgt het (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte in de regio Twente. De Kapstok verzorgt de arbeidsgerichte leerroute (AGL) en wil leerlingen laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. De AGL is bedoeld voor leerlingen van ca. 12 tot maximaal 20 jaar. Om leerlingen naar een passende arbeidsplek te helpen heeft De Kapstok haar onderwijs  ingericht met, naast de leergebieden, veel aandacht voor algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming en voorbereiding op arbeid. Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische situaties is hiervoor de meest aangewezen weg.

De Kapstok heeft meerdere vestigingen in de regio. De hoofdlocatie is gevestigd aan de Krabbenbosweg in Hengelo, hier bevindt zich de onder- en middenbouw. De bovenbouw is verdeeld over verschillende locaties in Hengelo en Almelo.

Het traject

Het onderwijs bij De Kapstok is verdeeld in drie fasen, waarbij de onderwijstijd van de praktijkvakken opbouwt en leerlingen langzamerhand toegeleid worden naar de gekozen praktijksector. De fasen worden gekoppeld aan de opbouw in leerjaren van de AGL: de oriëntatiefase (onderbouw), de branchegerichte fase (middenbouw) en de transitiefase (bovenbouw). Op de leerwerktrajecten begeleiden wij jongeren naar een plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

Back To Top
Zoeken